Sixth Working Day 2016-17 - Online Entry
(ഓണ്‍ലൈന്‍ കറക്ഷന്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അവസാനതീയതി ജൂണ്‍ 30)
Circular 1 | Circular 2| WebsiteOEC Prematric Scholarship 2016-2017
(ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അവസാനതീയതി ജൂലൈ 15)
Circular and Sample Application Form | Data Entry Websiteപുതിയ ഐസിടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ക്ലാസ് 8 ‌ | ക്ലാസ് 9 ‌| ക്ലാസ് 10 | ക്ലാസ് 10 EM

അദ്ധ്യാപകസഹായി: I, III, V, VII | II, IV, VI, VIII | STD IX and X | സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക്: Class IX - Class X

BIOLOGY NOTES

>> Friday, June 24, 2016


റഷീദ് ഓടയ്ക്കല്‍ സാറിന്റെ ബയോളജി നോട്ടുകള്‍ക്ക് മെയിലില്‍ ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്.മാറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ 9,10 ക്ലാസുകളിലേതാണ് പഠന നോട്ടുകള്‍. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാര്‍ക്കും മലയാളം മീഡിയംകാര്‍ക്കും പ്രത്യേകമായിത്തന്നെ അദ്ദേഹം പതിവുപോലെ അത് നല്‍കാറുണ്ട്.വളരെ മുമ്പുതന്നെ മെയില്‍ബോക്സിലേക്ക് കടന്നുവന്നതാണെങ്കിലും, ഇപ്പോഴാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാവുന്നത്.
താഴേ ലിങ്കുകളില്‍ നിന്ന് അവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.
IX (EM)

IX (MM)

X (EM)

X (MM)

X Biology Revision PRESENTATION


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

NOON FEEDING SOFTWARE & Guidelines

>> Tuesday, June 21, 2016

സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രജിസ്റ്ററുകള്‍ തയാറാക്കുക എന്നത് വളരെയേറെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ്. അത് എളുപ്പമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന Noon Feeding Planner എന്ന Workbookന്‍റെ പുതിയ 1.7 വെര്‍ഷന്‍ ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. EXCEL 2007 (MS OFFICE 2007) ലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. MS Office 2007 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനു ശേഷമുള്ള വേര്‍ഷനുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കമ്പ്യുട്ടറുകളില്‍ ഇത് പൂര്‍ണരൂപത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല.ഇത് ഉപയോഗിച്ച് NMP I , K 2, Consolidated Noon feeding Attendance Register, School Monthly Data Capture Format, Noon feeding Accounts Register, Statement of Expenditure എന്നിവ തയ്യാറാക്കാനും ഉച്ചഭക്ഷണചെലവുകള്‍ ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഈ പ്രോഗ്രാം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.

Noon Feeding Planner Version 1.7
(Cooking Charge 350 to 400)
download
Noon Feeding Planner Version 1.6
( Cooking Charge 200 to 250)
download
Circular No. N M (1)/33972/2016/D P I
dated 27-5-16
download
Clarification on Payment of Cooking
Charge dated 4-1-16
download


27-5-16 തിയ്യതിയിലെ എന്‍ എം (1)/33972/2016/ഡി പി ഐ സര്‍ക്കുലറില്‍ പാചകക്കാരുടെ കൂലി 350 രൂപ മുതല്‍ 400 രൂപ വരെയാണ്. ഇതിനു അനുസൃതമായാണ് വെര്‍ഷന്‍ 1.7 തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി Noon Feeding Planner എങ്ങിനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

Macro Enable ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധാരണ വര്‍ക്ക്‌ബുക്ക്‌ ആണിത്. ഇത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം Basic Data എന്ന ഷീറ്റില്‍ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികവിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുക. അതിനു ശേഷം ഈ കോപ്പി കമ്പ്യുട്ടറില്‍ സൂക്ഷിച്ചു വച്ച് അതില്‍നിന്നും ഓരോ കോപ്പി ഓരോ മാസത്തേക്കും എടുത്തു ഉപയോഗിക്കാം. ഡാറ്റ ചേര്‍ത്ത് ആവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെ പ്രിന്റ്‌ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഫയല്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ സൂക്ഷിക്കുകയോ ആവാം. സൂക്ഷിക്കുന്നെങ്കില്‍ ആ ഫയലിനു ആ മാസത്തിന്റെ പേര് ചേര്‍ത്ത് സേവ് ചെയ്‌താല്‍ പിന്നീട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ എളുപ്പമാവും.
വര്‍ക്ക്‌ബുക്കിന്‍റെ താഴെ ഭാഗത്ത്‌ അതിലുള്ള ഷീറ്റുകളുടെ പേരുകള്‍ കാണാം.
Click on the image to enlarge it

ഇതില്‍ Basic Data എന്ന ഷീറ്റിലാണ് സ്കൂളിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത്. ഈ ഷീറ്റ് ലഭിക്കാന്‍ ഏറ്റവും അടിയില്‍ കാണുന്ന "Basic Data" യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതില്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പച്ച കള്ളികളില്‍ ചേര്‍ക്കുക. സ്കൂളിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് കണ്ടിന്‍ജന്റ്റ് ചാര്‍ജ്, പാചകക്കൂലി കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് Basic Data യിലെ Sanctioned Feeding Strength പ്രീ പ്രൈമറി മുതല്‍ എട്ടാം ക്ലാസ്സ്‌ വരെ കൃത്യമായി ചേര്‍ക്കുക.
Click on the image to enlarge it

പാചകക്കാരുടെ കൂലി രണ്ടു തരത്തില്‍ കണക്കാക്കുന്നതായി കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. Sanctioned Feeding Strength ന് അനുസരിച്ചും Total Number fed ന് അനുസരിച്ചും. Total Number fed ന് അനുസരിച്ചു പാചകക്കൂലി കണക്കാക്കാന്‍ ഈ പേജിലെ താഴത്തെ പച്ച സെല്ലില്‍ "1" എന്ന് ചേര്‍ക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ Sanctioned Feeding Strength ന് അനുസരിച്ചാണ് പാചകക്കൂലി കണക്കാക്കപ്പെടുക. ഇതില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അടുത്ത ഷീറ്റ് ആയ Monthly Data യില്‍ ആ മാസത്തെ കുട്ടികളുടെയും അരിയുടെയും കണക്ക് ചേര്‍ക്കാം.
Click on the image to enlarge it

Monthly Data ഷീറ്റില്‍ ആദ്യം കൊല്ലം, മാസം എന്നിവ പച്ച കള്ളികളില്‍ മാറ്റി കൊടുക്കുക. തുടര്‍ന്ന് മാസത്തിന്‍റെ ആരംഭത്തില്‍ ഉള്ള അരിയുടെ സ്റ്റോക്ക്‌ Opening stock of Rice എന്ന കള്ളിയില്‍ ചേര്‍ക്കുക. പിന്നീട് 'Day' എന്ന കോളത്തിനു താഴെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത തിയ്യതികള്‍ ചേര്‍ത്തികൊടുക്കാം. (ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത ദിവസമാണ് അരി കൊണ്ടുവന്നതെങ്കില്‍ ആ ദിവസം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്താം. എന്നാല്‍ ആ ദിവസം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ചേര്‍ക്കരുത്. '0' എന്നും ചേര്‍ക്കാന്‍ പാടില്ല. ചേര്‍ത്താല്‍ Feeding Days എണ്ണം കൂടിപ്പോകും.) അതിന് ശേഷം ഓരോ ക്ലാസിലെയും ആണ്‍കുട്ടികളുടെയും പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ഓരോ ദിവസത്തേതും ചേര്‍ക്കുക. 5 മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ എണ്ണം ചേര്‍ക്കാന്‍ മറ്റൊരു ടേബിള്‍ താഴെയുണ്ട്.
(കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മറ്റു ഷീറ്റുകളില്‍ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് താഴത്തെ കള്ളികളിലേക്ക് ചേര്‍ക്കാം. ഏതെങ്കിലും സെല്ലില്‍ ചേര്‍ത്ത വിവരങ്ങള്‍ മായ്ച്ചു മറ്റൊന്ന് ചേര്‍ക്കാന്‍ ആ സെല്ലില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പുതിയ വിവരം അടിക്കുകയോ "Backspace' ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തി മായ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ചേര്‍ത്ത വിവരങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ തെറ്റിയ ഭാഗം സെലക്ട്‌ ചെയ്ത ശേഷം right click ചെയ്ത് Clear contents ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതി.)
Click on the image to enlarge it

അതിനുശേഷം ആ മാസം ലഭിച്ച അരിയുടെ അളവ് പ്രധാന പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ചെറിയ പട്ടികയില്‍ അരി ലഭിച്ച തിയ്യതിക്ക് നേരെ ചേര്‍ക്കുക.NMP I, K2, MDCF, Consolidated NF Attendance Registerഎന്നിവതയ്യാറാക്കാന്‍ ഇത്രയും മതിയാകും. ഇനി 'PLANNER' എന്ന ഷീറ്റ് പരിചയപ്പെടാം.
Click on the image to enlarge it

ഉച്ചഭക്ഷണപരിപാടി പ്ലാന്‍ചെയ്യുന്നതിനും അക്കൌണ്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്. ഉച്ച ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ ചെലവഴിച്ച തുക വൌച്ചര്‍ പ്രകാരം ഇനം തിരിച്ചു ചേര്‍ത്തികൊടുക്കണം. അപ്പോള്‍ആ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന കുക്കിംഗ്‌ ചാര്‍ജും മറ്റു ചെലവുകള്‍ക്കായുള്ള പരമാവധി തുകയും അതില്‍ ചെലവഴിച്ചതുകയും എത്ര തുക ബാലന്‍സ് ആയി ഉണ്ടെന്നും മുകളില്‍ കാണാം. ഇതനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ ചെലവ് ചുരുക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇതില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും NMP 1 ലേക്കും പോകുന്നത്.
Click on the image to enlarge it

MDCF ഷീറ്റില്‍ പച്ച നിറത്തിലുള്ള കള്ളികളില്‍ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാം. മാര്‍ക്ക് ചെയ്യേണ്ട കള്ളികളില്‍ പ്രിന്റ്‌ എടുത്തുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ടിക്ക് മാര്‍ക്ക്‌ ഇടാം.
Click on the image to enlarge it

Noon feeding Accounts Register ല്‍ മാസാരംഭത്തില്‍ കൈയില്‍ ഉള്ള കാഷ്ബാലന്‍സ് ആദ്യം ചേര്‍ക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അക്കൗണ്ട്‌ നോക്കി അതില്‍ കാണുന്നഅവസാനദിവസത്തെ ബാലന്‍സ് ആയിരിക്കും. PLANNER ല്‍ കൊടുത്ത സംഖ്യകള്‍ അക്കൌണ്ടീല്‍ വന്നിരിക്കും. ബാങ്കില്‍ നിന്നും പണം പിന്‍വലിച്ച ദിവസം അത് ചേര്‍ക്കുക. അക്കൌണ്ടില്‍ ഏതെങ്കിലും ചെലവ് ഇനത്തിന്‍റെ പേര് മാറ്റികൊടുക്കണമെങ്കില്‍ അത് അക്കൌണ്ടിന്‍റെ പുറത്തുള്ള പച്ച കള്ളികളില്‍ ചേര്‍ത്തി കൊടുത്താല്‍ അത് അക്കൌണ്ടീല്‍ വന്നുകൊള്ളും. (Noon feeding Accounts Register പുസ്തകത്തില്‍ എഴുതി തയ്യാറാക്കണം.)
Click on the image to enlarge it

Statrment of Expenditure എന്ന ഷീറ്റില്‍ സാധനങ്ങളുടെ അളവ് വേണമെങ്കില്‍ ചേര്‍ത്തിക്കൊടുക്കാം. വൗച്ചര്‍ നമ്പറിന്റെ അവസാനഭാഗം പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പച്ച കള്ളിയില്‍ ചേര്‍ത്തികൊടുത്താല്‍ അതിനനുസരിച്ച് Voucher No കോളത്തില്‍ വന്നുകൊള്ളും. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അവസാനത്തെ വൌച്ചറിനു തുടര്‍ച്ചയായി നമ്പര്‍ നല്‍കണമെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അവസാനനമ്പര്‍ മാത്രം അതിനായി നല്കിയ കള്ളിയില്‍ ചേര്‍ക്കുക.
ഇനി പ്രിന്റ്‌ എടുക്കുന്നത് എങ്ങിനെയെന്ന് നോക്കാം. വിന്‍ഡോയുടെ മുകളിലെ വലത്തേ മൂലയില്‍ കാണുന്ന ഐക്കണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ വരുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ കാണുന്ന 'Print' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആവശ്യമായ ഷീറ്റുകള്‍ എല്ലാം പ്രിന്‍റ് എടുത്തു സൂക്ഷിക്കാം. ഈ Worksheet ന് മാസത്തിന്‍റെ പേര് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് save ചെയ്തു വച്ചാല്‍ പിന്നീട് ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുക. ആദ്യത്തെ തവണയെങ്കിലും.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

How to configure Gain PF

>> Monday, June 20, 2016

Updated on 22.06.2016 at 11.30pm  : കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, പഞ്ചായത്ത്, ക്യഷി, ഹോമിയോപതി, ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഗവണ്‍മെന്റ് എയ്ഡഡ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷന്‍സ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (GAINPF) സംവിധാനം ബാധകമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. കേരളത്തിലെ പി.എഫ് സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള ലോണെടുക്കല്‍ ഇനി മുതല്‍ ഗെയിന്‍ പി.എഫ് എന്ന കേന്ദ്രീകൃതസംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയാണ്. എയ്ഡഡ് സ്‌ക്കൂള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പണ്ട് പി.എഫ് ഓണ്‍ലൈനായി പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയ സംവിധാനം ആക്ടീവാകുന്നതോടെ എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി, ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ അടക്കം മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഗെയിന്‍ പി.എഫിലൂടെ തങ്ങളുടെ പി.എഫ് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതേയുള്ളു. ഇത്തരം ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ഗെയിന്‍ പി.എഫ് സംവിധാനത്തില്‍ മാത്രമെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗെയിന്‍ പി.എഫ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ഒട്ടേറെ പേര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ സഹായവുമായെത്തുന്ന എറണാകുളം ഐടി@സ്ക്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ അനില്‍കുമാര്‍ സാര്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് സ്ക്രീന്‍ഷോട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റായി അറിയിക്കുമല്ലോ.

ഗെയിന്‍ പി.എഫ് സൈറ്റില്‍ (http://gainpf.kerala.gov.in ഒരു സ്കൂളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ ചെയ്യേണ്ടത്‌ എന്തെല്ലാം എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. സ്‌ക്കൂളിന്റെ സ്‌പാര്‍ക്ക്‌ കോഡ്‌ കണ്ടു പിടിക്കുക. സ്‌പാര്‍ക്കില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത്, Administration/Code Master/ Office ല്‍ ചെന്ന് Department സെലക്ട് ചെയ്ത്, സ്കൂളിന്റെ സ്ഥലപ്പേരിലെ മൂന്നോ നാലോ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട്, ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്യുക. Queriesല്‍ Office wise List ല്‍ Department, District, Treasury ഇവ സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്കൂളിന്റെ സ്ഥലപേരിലെ മൂന്നോ നാലോ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്ത് search ചെയ്താലും സ്‌പാര്‍ക്ക്‌ കോഡ്‌ ലഭിക്കും. ഇത് എട്ടക്കമുള്ള ഒരു നമ്പര്‍ ആണ്.
ഈ രീതിയില്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ Home, Settings, Reset Password എന്നീ മൂന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പേജാണ് കാണുന്നത്. Reset Password എന്നതിലൂടെ Password മാറ്റി പുതിയ പാസ് വേഡ് നല്‍കുക.
ഇതില്‍ Settings എന്ന മെനുവില്‍ Set Menu ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്‌താല്‍ നിലവില്‍ ഈ സ്‌ക്കൂളിലുള്ള പി.എഫ്‌ വരിക്കാരുടെ പേര്‌ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതില്‍ സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ പേര്‌ (ഹൈസ്‌ക്കൂളില്‍ ക്ലര്‍ക്കായാലും മതി) സെലക്ട്‌ ചെയ്‌ത്‌ Set Menu Management Menu എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്‌ത്‌ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‌ / ക്ലര്‍ക്കിന് ഈ സ്കൂളിന്റെ ഗെയിന്‍ പി.എഫ്‌ വെബ്‌ സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെനുകള്‍ മാനേജ്‌ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നല്‍കണം.

സ്‌ക്കൂളിന്റെ പി.എ.ഒ ഐ ഡി യില്‍ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. പിന്നീട്‌ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ വിരമിക്കുകയോ ട്രാന്‍സ്‌ഫറായി പോവുകയോ ചെയ്‌താല്‍ മാത്രം മെനു മാനേജ്‌മെന്റ്‌ മെനു പുതിയ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ പേരില്‍ സെറ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ അതാത്‌ സ്‌ക്കൂളിന്റെ പി.എ.ഒ ഐ ഡി ല്‍ സൈറ്റ്‌ പ്രവേശിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

അടുത്തതായി Menu Management Menu സെറ്റ്‌ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനദ്ധ്യാപകന്റെ /ക്ലര്‍ക്കിന്റെ പെന്‍ നമ്പര്‍ User Name ആയും ജനന തീയതി പാസ്സ്‌ വേര്‍ഡ്‌ ആയും (സ്പാര്‍ക്കിലുള്ളതു പോലെ ഉദാ:12/05/1970) നല്കി സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കുക.
ഇവിടെ Menu Management(Office) എന്ന മെനു ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്ത്, സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ പേര്‌ സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
ഇതില്‍ Loan Processing, Scrutiny, Verification എന്നിവ (LP/UP സ്കൂള്‍ ആണെങ്കില്‍) സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍ ആണെങ്കില്‍ ക്ലാര്‍ക്കിന്‌ Loan Processing, Scrutiny യും പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‌ Loan Processing Verification മാത്രവും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ തന്നേ Entry ലെ Opening Balance,OB Loan, Verification ലെ Opening Balance,OB Loan, എന്നിവയും (പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‌ ) ടിക്ക്‌ ചെയ്‌ത്‌ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള Set Menu ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.

ഇനി ഒരു ലോണ്‍ അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി എങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നു നോക്കാം. ഇതിനായി 2015-16 ക്രഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡ്‌ ലഭിക്കുന്നതുവരെ അപേക്ഷകന്‍ മാനുവലായി എഴുതി തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയ അപേക്ഷ, അനക്‌സര്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്‌, അനുബന്ധ രേഖകള്‍ എന്നിവ സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ അതത്‌ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലുള്ള അസിസ്‌റ്റന്റ്‌ പ്രൊവിഡണ്ട്‌ ഫണ്ട്‌ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക്‌ നല്‍കണം. പകര്‍പ്പ്‌ സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്‌. ഇപ്പോള്‍ Aided Schools മാത്രം ഇതിലൂടെ loan application submit ചെയ്താല്‍ മതി.

ഒരു പി എഫ്‌ വരിക്കാരന്‌ പി എഫ്‌ ലോണ്‍ അപേക്ഷ ഗെയിന്‍ പി എഫ്‌ സൈറ്റിലൂടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‌ സമര്‍പ്പിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രസ്‌തുത വരിക്കാരന്‍ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ അനക്‌സര്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്‌ നോക്കി അതിലെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ പെന്‍ നമ്പറും ജനനതീയതിയും വെച്ച്‌ സൈറ്റ്‌ തുറന്ന്‌ വരിക്കാരന്റെ പ്രൊവിഷണല്‍ ഓപ്പണിങ്ങ്‌ ബാലന്‍സ്‌ എന്‍ട്രി ചെയ്യുകയും അത്‌ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും തുടര്‍ന്ന്‌ ഒ.ബി ലോണ്‍ എന്‍ട്രി ചെയ്യുകയും ഒ ബി ലോണ്‍ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം. ഈ നാല്‌ സ്റ്റെപ്പുകളും സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ ചെയതു തീര്‍ത്താല്‍ മാത്രമേ ഒരു പി എഫ്‌ വരിക്കാരന്‌ അവനവന്റെ പെന്‍ നമ്പറും ജനനതീയതിയും വെച്ച്‌ സൈറ്റ്‌ തുറന്ന്‌ പി എഫ്‌ ലോണ്‍ അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. (2015-16 ക്രഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡ്‌ ലഭിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. )

ഇതിനായി ആദ്യം സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റെ പെന്‍ നമ്പറും ജനനതീയതിയും വെച്ച്‌ സൈറ്റ്‌ തുറക്കുക.തുടര്‍ന്ന്‌ Entry മെനുവിലെ Opening Balance ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക. ഇവിടെയുള്ള Add New എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്, വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ലോണിന്‌ അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകന്റെ പേര്‌ സെലക്ട്‌ ചെയ്‌ത ശേഷം ലാസ്റ്റ്‌ ക്രഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡ്‌ ഇയര്‍ 2014-15 ആക്കി അപേക്ഷകന്‍ നല്‍കിയ അനക്‌സര്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്‌ നോക്കി 2014-15 വര്‍ഷത്തെ ക്രഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡ്‌ ബാലന്‍സ്‌, പ്രസ്‌തുത ക്രഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡിനു ശേഷം 2016 മാര്‍ച്ച്‌ 31 വരെയുള്ള Subscription Total, (01.04.2016 മുതലുള്ള പി എഫ്‌ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍ സ്‌പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും ഗെയിന്‍ പി എഫ്‌ സൈറ്റിലേക്ക്‌ എത്തിച്ചേരും), Refund Total after last Credit Card, Withdrawal after last Credit Card Total, Arrears to be excluded from last Credit Card, Arrears to be included from last Credit Card എന്നിവ Entry ചെയ്‌ത ശേഷം Save ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യണം.
അവിടെ അപ്പോള്‍ Entry ചെയ്‌ത വിവരങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച്‌ പ്രൊവിഷണല്‍ ഓപ്പണിങ്ങ്‌ ബാലന്‍സ്‌ (അനക്‌സര്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ ബാലന്‍സ്‌ തുക) വരുന്നതായി കാണാം. ഇനി ഇങ്ങനെ Entry ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷണല്‍ ഓപ്പണിങ്ങ്‌ ബാലന്‍സ്‌ സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ Verification മെനുവിലെ Opening Balance ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്‌ത്‌ സ്‌ക്കൂള്‍ രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്യണം. സ്‌ക്കൂള്‍ രേഖകളുമായി ഒത്തു നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അപാകത കണ്ടെത്തിയാല്‍ ഇവിടെ സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‌ Reject ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്‌. ഇതിനായി താഴെ ഭാഗത്തുള്ള Verified ഓ Rejected ഓ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്‌ത്‌. താഴെ ഭാഗത്തുള്ള Verified ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.
ഇനി Entry മെനുവിലെ O.B Loan ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യണം. ഇതില്‍ നിലവില്‍ റീഫണ്ട്‌ അടച്ചു വരുന്ന ടി.എ ലോണിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം. മുമ്പ്‌ ലോണ്‍ എടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ വിവരം രേഖപ്പെട്ടുത്തേണ്‍തതാണ്‌. ഇതിനാല്‍ എല്ലാ വരിക്കാര്‍ക്കും No Loan എന്ന്‌ രേഖപ്പെടുത്തി സീറോ ചേര്‍ത്ത്‌ സെറ്റ്‌ ചെയ്‌തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഇതില്‍ ഇപ്പോള്‍ ലോണിന്‌ അപേഷിക്കുന്ന വരിക്കാരന്റെ പേര്‌ സെലക്ട്‌ ചെയ്‌ത്‌ View ക്ലിക്ക ചെയ്‌ത്‌ നിലവില്‍ റീഫണ്ട്‌ അടച്ചു വരുന്ന ടി.എ ലോണ്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സേവ്‌ ചെയ്യണം.
ഇനി ഇങ്ങനെ Entry ചെയ്യുന്ന O.B Loanസ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ Verification മെനുവിലെ O.B Loan ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്‌ത്‌ സ്‌ക്കൂള്‍ രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്യണം.
ഇങ്ങനെ Entry മെനുവിലെ Opening Balance , Verification മെനുവിലെ Opening Balance , Entry മെനുവിലെ O.B Loan, Verification മെനുവിലെ O.B Loan എന്നീ നാല്‌ സ്റ്റെപ്പുകള്‍ സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ ചെയ്‌തു തീര്‍ത്താല്‍ മാത്രമേ അപേക്ഷകന്‌ ഒരു പി എഫ്‌ വരിക്കാരന്‌ പെന്‍ നമ്പറും ജനനതീയതിയും വെച്ച്‌ സൈറ്റ്‌ തുറന്ന്‌ Temporary Loan Application, NRA Application, NRA conversion Application എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്‍ ലോണ്‍ അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കില്‍ Your Opening Balance is not entered. So you can not apply for New Temporary Advance, You can apply for Temporary Advance only after verification of Provisional OB, You can apply for Temporary Advance only after verification of OB Loan എന്ന മേസേജ്‌ കാണിക്കും.
ഈ രീതിയില്‍ നാല്‌ സ്റ്റെപ്പുകള്‍ സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ ചെയ്‌തു തീര്‍ത്താല്‍ ഒരു പി എഫ്‌ വരിക്കാരന്‌ പെന്‍ നമ്പറും ജനനതീയതിയും വെച്ച്‌ സൈറ്റ്‌ തുറന്ന് Temporary Loan Application ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്‌താല്‍ നേരത്തേ സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ എന്‍ട്രി ചെയ്‌ത്‌ വെരിഫൈ ചെയ്‌ത Provisional Opening Balance പ്രകാരം ഈ അപേക്ഷകന് എത്ര Temporary Loan എലിജിബ്‌ള്‍ ആണെന്ന്‌ സ്‌ക്രീനില്‍ കാണിക്കും.
അതിന്‌ ചുവടെയുള്ള കോളത്തില്‍ Temporary Advance Requirements ല്‍ 1. Basic Pay, 2. Dearness Pay, 3. Amount of advance required, 5. Number of Instalments of recovery proposed, 6. Purpose for which is required, എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക. താഴെയുള്ള Declarationല്‍ ടിക്ക്‌ ചെയതാല്‍ save ബട്ടണ്‍ Submit ബട്ടണ്‍ ആയി മാറും. വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച്‌ Submit ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.
ഇങ്ങനെ Submit ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്‌താലുടനെ അപേക്ഷകന്‌ ലോണ്‍ അപേക്ഷ പ്രിന്റ്‌ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്‌ഷന്‍ വരും. അപേക്ഷകന്റെ ലോഗിനില്‍ Vie Application Status എന്ന് മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ Application , Edit ചെയ്യാനും പ്രിന്റെടുക്കാനും മറ്റുമുള്ള options കാണാം.
അപേക്ഷകന്‍ ലോണ്‍ അപേക്ഷ പ്രിന്റ്‌ എടുത്ത്‌ സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‌ സമര്‍പ്പിക്കണം. 2015-16 ക്രഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡ്‌ തയ്യാറാവുന്നതു വരെ നിലവിലുള്ള രീതിയില്‍ അനക്‌സര്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റും അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും എ.പി.എഫ്‌.ഒ ഓഫീസുകളില്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ കവറിങ്ങ്‌ ലെറ്ററോടുകൂടി നേരിട്ട്‌ എത്തിക്കണം പി.എഫ്‌. ഷെഡ്യൂളുകള്‍ ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി ഫൈനലൈസ്‌ ചെയ്‌താല്‍ മാത്രമേ സ്‌പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും 01.04.2016 ന്‌ ശേഷമുള്ള അതാത്‌ മാസത്തെ തുകകള്‍ ഗെയിന്‍ പി.എഫ്‌ സൈറ്റിലേക്ക്‌ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളു. എന്നാല്‍ മാത്രമേ ഗെയിന്‍ പി.എഫ്‌ സൈറ്റിലൂടെ പി.എഫ്‌ ലോണ്‍ അപേക്ഷകള്‍ പാസാക്കി നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. ആയതിനാല്‍ വേഗത്തില്‍ ലോണ്‍ അപേക്ഷ തീര്‍പ്പു കല്‍പ്പിച്ചു ലഭിക്കാന്‍ അവസാന മാസത്തെ അടവ്‌ സ്റ്റേമെന്റില്‍ ചേര്‍ക്കാതെ അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്‌ ഉചിതം. അപേക്ഷകന്റെ ലോണ്‍ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോഗിനില്‍ Sanctioned എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇവിടുന്നു ലഭിക്കുന്ന Sanction Order ന്റെ printout ഉം SPARK ല്‍ നിന്നുള്ള ബില്ലും സഹിതം ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കക.

2015-16 ക്രഡിറ്റ്‌ കാര്‍ഡ്‌ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍, കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ എളുപ്പമാവും. അപേക്ഷകന്റെ ലോഗിനില്‍ Temporary Loan Application/ NRA Application എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നേ Admissible Amount ഉള്‍പ്പടെ യുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള Amount, Instalment Amount, No. Of Instalment തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ ചെര്‍ത്താല്‍ ഉടനെ Loan Application സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാവും.

NB: കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കണമെങ്കില്‍ http://gainpf.kerala.gov.in/training/logingf എന്ന ട്രെയിനിംഗ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക.

ഗെയില്‍ പി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതാത്‌ ഓഫീസ്‌/ സ്‌ക്കൂളുകളുടെ പേരും സ്‌പാര്‍ക്ക്‌ കോഡും അതാത്‌ സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്റേയും അപേക്ഷകന്റേയും പെന്‍ നമ്പറും ജനനതീയതിയും നിര്‍ബന്ധമായും അയക്കേണ്ടതാണ്‌. എന്നാല്‍ മാത്രമേ അപാകതകള്‍ പെട്ടെന്ന്‌ പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. അതിനായി അപാകത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ മെയില്‍ അയക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്ന ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്ന പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ എക്‌സല്‍ ഫയലായി തന്നെ ഇ മെയിലായി അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്‌.

Circular about Gain PF Error Reporting
Gain PF - Instructions to HM
Gain PF - Notes to AEO/DEO
Gain PF Excel Proforma

ഗെയിന്‍ പി.എഫ്‌ സൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്‌ക്കൂളുകളുടേയും സ്‌ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും (പി.എഫ്‌ നമ്പര്‍ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും പി.എഫ്‌ എക്‌സംഷന്‍ ഉള്ള കന്യാസ്‌ത്രീകള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരായ സ്‌ക്കൂളുകള്‍) മറ്റ്‌ പി.എഫ്‌ വരിക്കാരുടേയും വിവരങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്ന പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ എക്‌സല്‍ ഫയലായി തന്നെ കലക്‌ട്‌ ചെയ്‌ത്‌ ആയത്‌ ഇ മെയിലായി അയച്ചു തരേണ്ടതും ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ 24.06.2016 നു മുമ്പായി ലഭിച്ച ഓരോ പ്രൊഫോര്‍മയിലേയും വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി സബ്‌മിറ്റ്‌ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്‌.

ചില ഓഫീസുകള്‍ ഗെയിന്‍ പി.എഫ്‌ ലൈവ്‌ സൈറ്റില്‍ ഇതു വരെയായും അവരവരുടെ ഓഫീസ്‌ ഐ.ഡിക്ക്‌ കീഴില്‍ സ്‌ക്കൂളുകള്‍ സെര്‍ര്‍ ചെയ്‌ത്‌ അഡ്‌മിന്‍മാരാക്കുകയും അതാത്‌ ഓഫീസുകളിലെ ലോണ്‍ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്‌ഥരുടെ ഐ.ഡി ക്രിയേറ്റ്‌ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. അവ എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ ചെയ്‌തു തീര്‍ത്താല്‍ മാത്രമേ പി.എഫ്‌ വരിക്കാര്‍ക്ക്‌ ലോണിനുള്ള അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനില്‍ സബ്‌മിറ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ പതിക്കണമെന്ന്‌ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Bridge Material for Std X

>> Sunday, June 19, 2016

വര്‍ഷാരംഭത്തോടെ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണം പൂര്‍ത്തിയാവുകയാണ്. 9,10 ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണം ഒരുമിച്ചാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം ഒന്‍പതാം ക്ലാസില്‍ നി്നനും പത്താം ക്ലാസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് പുതിയ പാഠപുസ്തകം പരിചയപ്പെടുന്നതിനു മുന്‍പ് ചില അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത നേടേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി എസ്.സി.ആര്‍.ടി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന അനുബന്ധ പഠനസഹായിയാണ് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പത്താം ക്ലാസിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകം വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിനു മുന്‍പ് ഈ അനുബന്ധ പഠനസഹായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്നു കരുതുന്നു. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും അവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 1 . ഫിസിക്സ് 2. കെമിസ്ട്രി 3. ബയോളജി


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Geogebra 5.0 - Resources mentioned in Maths Text Books

>> Saturday, June 18, 2016


ഗണിതാധ്യാപകര്‍ക്ക് ഇനിമുതല്‍ മള്‍ട്ടിമീഡിയ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ മുമ്പോട്ടുപോകാനാകില്ല.കാരണം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ മിക്ക പാഠഭാഗങ്ങളിലും ജിയോജെബ്ര സോഫ്‌റ്റവെയര്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ധാരാളം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട്. പാഠപുസ്‌തകത്തില്‍ തന്നെ ഒരോ പ്രവര്‍ത്തനവും ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.എറണാകുളത്തെ ഐടി@സ്കൂളിലെ സുരേഷ്‌ബാബു സാറും, കോഴിക്കോട് കായക്കൊടി കെപിഇഎച്ച്എസിലെ സുരേഷ് പണിക്കര്‍ സാറും ഒരുക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ് വൈപ്പിന്‍ ഓച്ചന്തുരുത്ത് സാന്താക്രൂസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ജോളി അഗസ്റ്റിന്‍ സാറിന്റെ വിഭവങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് ഈ പോസ്റ്റില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.


സമചതുരസ്‌തംഭം, ചതുരസ്‌തംഭം, വൃത്തസ്‌തംഭം, സമചതുരസ്‌തൂപിക, വൃത്തസ്‌തൂപിക, ഗോളം, അര്‍ധഗോളം ഇവയെല്ലാം ത്രിമാന രൂപങ്ങളാണല്ലോ. എന്നാല്‍ ഇവ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കില്‍ വരയ്‌ക്കാന്‍ എളുപ്പം കഴിയുമോ‍ ? ത്രിമാന രൂപങ്ങളായ സമചതുരസ്‌തംഭം, ചതുരസ്‌തംഭം, വൃത്തസ്‌തംഭം, സമചതുരസ്‌തൂപിക, വൃത്തസ്‌തൂപിക, ഗോളം , അര്‍ധഗോളം ഇവയെല്ലാം ജിയോജിബ്രയിലെ 3D Graphics ല്‍ എളുപ്പത്തില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുവാനും , അവയുടെ ഉപരിതല വിസ്‌തീര്‍ണ്ണങ്ങവും വ്യാപ്‌തവും കണ്ടെത്താനും അവയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ താരതമ്യം ചെയ്യുവാനും കഴിയും. ജിയോജിബ്രയുടെ പുതിയ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ (Geogebra 5) ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കൂ. (Download , install and open Geogeba5 or IT@School കസ്റ്റമൈസ് ഏറ്റവും പുതിയ (IT@School Gnu/Linux 14.04 Based on Ubuntu) ഉപയോഗിക്കുക.)
View മെനുവില്‍ Algebra, Spreadsheet, CAS, Graphics, Graphics 2, 3D Graphics, Construction Protocol, Probability Calculator, Keyboard, Input Bar തുടങ്ങിയവ കാണാം.Geogeba5 ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിലെ 3D Graphics ആണ്.
View മെനുവില്‍ നിന്നും 3D Graphics ഉള്‍പ്പെടുത്താം. അപ്പോള്‍ ജിയോജിബ്ര ജാലകത്തില്‍ Algebra, Graphics, 3d Graphics എന്നിവ ദൃശ്യമാകും. അല്ലെങ്കില്‍ ജാലകത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള അരികില്‍ കാണുന്ന ആരോ ചിഹ്നത്തില്‍ (Perspectives) നിന്നും സെലക്‌ട് ചെയ്യാം.

3D Graphics ജാലകത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദൃശ്യമാകുന്ന ടൂളുകള്‍ നിരീക്ഷിക്കൂ.

3D Graphics ല്‍ X-axis (Red colour), Y-axis (Green colour), Z-axis (Blue colour) എന്നിവയും xy-plane ഉം കാണാം. ടൂള്‍ ബാറിലെ അവസാന ബോക്‌സില്‍ കാണുന്ന Rotate 3D Graphics View ടൂളുപയോഗിച്ചുനോക്കൂ.
Point ടൂളുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 3D Graphicsല്‍ പുതിയ ബിന്ദുക്കള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിനോക്കൂ. X-axis , Y-axis , Z-axis , xy-plane എന്നിവിടങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ബിന്ദുക്കള്‍ അടയാളപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?
ജിയോജിബ്ര ജാലകത്തിന്റെ താഴെയുള്ള Input Bar ല്‍ (1,3,4) എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത് Enter Key പ്രസ്സ് ചെയ്‌തു നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 3D Graphics (Space) ല്‍ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബിന്ദുക്കള്‍ അടയാളപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കും.
3D Graphics ല്‍ വ്യത്യസ്‌ത ബിന്ദുക്കള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ഇവ തമ്മില്‍ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരകള്‍ (രേഖകള്‍) വരയ്ക്കാം.
ടൂള്‍ ബോക്‌സിലെ Line ടൂളുപയോഗിച്ചോ, Input Bar ല്‍ Line[A,B] അല്ലെങ്കില്‍ Line[(1,3,4),(-1,2,1)] എന്നോ ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത് Enter Key പ്രസ്സ് ചെയ്‌താല്‍ മതി.
എട്ടാമത്തെ ടൂള്‍ ബോക്‌സില്‍ നിന്നും Plane through 3 Points ടൂളെടുത്തതിനു ശേഷം 3D Graphics ലെ ഏതെങ്കിലും മൂന്നു ബിന്ദുക്കളില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്‌തതിനു ശേഷം Rotate ചെയ്‍തു നോക്കൂ.

മെനു ബാറിലെ Options --> Labelling --> No New Object നല്‍കിയാല്‍ വരയ്ക്കുന്ന രൂപങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിവരുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. 3D Graphics ല്‍ Right click ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന drop down മെനുവിലെ Graphics എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന Preferences ജാലകത്തില്‍ Show Axes, Use clipping, Show clipping എന്നിവ hide ചെയ്യാം.
പ്രവര്‍ത്തനം 1: ഒരു സമചതുര സ്തംഭത്തെ പൊളിച്ച് നിവര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം Step 1.ജിയോജിബ്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ തുറന്ന് അതിന്റെ Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കുക. (Regular Polygon )

Step 2. 3D Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തതിനു ശേഷം Extrude to Prism or Cylinder ടൂള്‍ സെലക്‌ട് ചെയ്തതിനുശേഷം 3D Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സമചതുരത്തില്‍ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. (3D Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ഈ വിന്‍ഡോയിലെ ടൂളുകള്‍ കിട്ടുകയുള്ളൂ) അപ്പോള്‍ വരുന്ന Prism എന്ന പേരോടുകൂടി വരുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സില്‍ Altitude എന്നതില്‍ സ്തംഭത്തിന്റെ ഉയരം ( 10 ) നല്‍കുക.

അപ്പോള്‍ സമചതുര സ്തംഭം ലഭ്യമാകും. മൗസിന്റെ വലതു ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തി 3D Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ മൗസ് പോയിന്റര്‍ ചലിപ്പിച്ചു നോക്കൂ.

Step 3. 3D Graphics ലെ Net എന്ന ടൂള്‍ സെലക്‌ട് ചെയ്തതിനുശേഷം 3D Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സമചതുര സ്തംഭത്തില്‍ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്കു ചെയ്തു നോക്കൂ. അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ സ്‌തംഭത്തിന്റെ തുറന്നുവെച്ച രൂപം കിട്ടിയല്ലോ ? ഇതിനോടൊപ്പം Graphics ല്‍ ഒരു സ്ലൈഡറും കിട്ടും. സ്ലൈഡര്‍ നീക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്തംഭം രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് കാണാം. ആദ്യം വരച്ച സ്തംഭവും ബിന്ദുക്കളും മറച്ച് വയ്ക്കണമെങ്കില്‍ Algebra View ലെ Point, Prism എന്നിവ hide ചെയ്‌താല്‍ മതി. (Algebra View --> Right Click on Point / Prism--> Show Object (Uncheck the tick mark)
പ്രവര്‍ത്തനം 2:
കടലാസ് മുറിച്ച് ഒരു സമചതുര സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കണം. പാദവക്ക് 8 സെ. മീ., ഉയരം 10 സെ. മീ. വേണം. ജിയോജിബ്രയിലെ 3D Graphics ല്‍ നമുക്ക് ഒരു സ്‌തൂപിക നിര്‍മ്മിക്കാം.
Step 1. ജിയോജിബ്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ തുറന്ന് അതിന്റെ Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ 8 സെ. മീ. വശമുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കുക.

Step 2. 3D Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തതിനു ശേഷം Extrude to Pyramid or Cone ടൂള്‍ സെലക്‌ട് ചെയ്തതിനുശേഷം 3D Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സമചതുരത്തില്‍ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. (3D Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ഈ വിന്‍ഡോയിലെ ടൂളുകള്‍ കിട്ടുകയുള്ളൂ) അപ്പോള്‍ വരുന്ന Pyramid എന്ന പേരോടുകൂടി വരുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സില്‍ Altitude എന്നതില്‍ സ്‌തൂപികയുടെ ഉയരം 10 എന്ന് നല്‍കുക.

അപ്പോള്‍ സമചതുര സ്‌തൂപിക ലഭ്യമാകും. മൗസിന്റെ വലതു ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തി 3D Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ മൗസ് പോയിന്റര്‍ ചലിപ്പിച്ചു നോക്കൂ.

Step 3.3D Graphics ലെ Net എന്ന ടൂള്‍ സെലക്‌ട് ചെയ്തതിനുശേഷം 3D Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സമചതുരസ്‌തൂപികയില്‍ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്കു ചെയ്തു നോക്കൂ. അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ സ്‌തൂപികയുടെ തുറന്നുവെച്ച രൂപം കിട്ടിയല്ലോ ? അപ്പോള്‍ Graphics വിന്‍ഡോയില്‍ ലഭിച്ച സ്ലൈഡര്‍ നീക്കി മാറ്റങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുക. സ്‌തൂപിക പൊളിച്ചപ്പോള്‍ ലഭിച്ച ത്രികോണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത, ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ്, സ്‌തൂപികയുടെ പരപ്പളവ് തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്താമല്ലോ ?

.............................................................................................................
സുരേഷ് പണിക്കര്‍ സാറിന്റെ പഠന വിഭവങ്ങള്‍(ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ ഒന്നാം പാഠത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്‌ geogebra ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്)


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Social Science Unit one

>> Thursday, June 16, 2016

പത്താം ക്ലാസിലെ പുതിയ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റായ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങള്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ്ങ് എയ്ഡ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം സെന്റ് മേരീസ് സ്ക്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം അദ്ധ്യാപകനായ മൈക്കിള്‍ ആഞ്ജലോയാണ് ഈ പഠനസാമഗ്രി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 വിപ്ലവങ്ങള്‍ ഈ പാഠഭാഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം, ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ വിപ്ലവം, റഷ്യന്‍ വിപ്ലവം, ചൈനീസ് വിപ്ലവം തുടങ്ങിയ വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജനത കൈവരിച്ച പുരോഗതികള്‍ ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ലാസെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പി.ഡി.എഫ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാഠഭാഗത്തുള്ള പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഇതിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരസ്പരം ഷെയര്‍ ചെയ്ത് വിപുലപ്പെടുത്താം. ചുവടെ നിന്നും മെറ്റീരിയലുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. കമന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ.

Social Science : Unit One


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Pay Revision Arrear Preparation Excel Program

>> Monday, June 13, 2016

പത്താം ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണഉത്തരവ് പ്രകാരം 2014 ജൂലൈ മുതല്‍ 2016 ജനുവരി വരെയുള്ള ശമ്പള കുടിശിക നാലു തുല്യഗഡുക്കളായി പണമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ തുക 1/4/2017, 1/10/2017, 1/4/2018, 1/10/2018 എന്നിങ്ങനെയുള്ള തീയതികളിലായി നമുക്ക് നല്‍കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി finance Department ന്റെ No:46/2016/Fin, Dated: 19/05/2016 സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം എല്ലാ DDO മാരും 01.07.2014 മുതല്‍ 31.01.2016 വരെ ഉള്ള കാല ഘട്ടത്തിലെ ഓരോ മാസത്തേയും Earned Leave Surrender ന്റേത് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള Pay Revision Arrear, Interest സഹിതം കണക്കാക്കി, Consolidate ചെയ്ത്, Department Head ന് 31/07/2016 ന് മുമ്പ് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ Department Head ഉം ഇത് Consolidate ചെയ്ത് payment നടത്തേണ്ട financial year ലെ budget proposal ല്‍ വകയിരുത്തണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയില്‍ Pay Revision Arrear, Interest ഉള്‍പ്പടെ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സോഫ്ട്​വെയര്‍ കോഴിക്കോട് സെയില്‍സ് ടാക്സ്‌ കോംപ്ലെക്സിലെ വാണിജ്യനികുതി ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ആയ ഷിജോയ് ജെയിംസ് തയ്യാറാക്കിയത് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു സിപ്പ് ഫയലാണ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ആവുക. ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോള്‍ അതില്‍ ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും പേ റിവിഷന്‍ അരിയര്‍ കണക്കാക്കുന്നതിനും ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേ റിവിഷന്‍ അരിയര്‍ കണക്കാക്കുന്നതിനുമുള്ള രണ്ട് എക്സെല്‍ ഫയല്‍ കാണാം. ഇത് കൂടാതെ പ്രോഗ്രാം റണ്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹെല്‍പ്പ് ഫയലും കാണാവുന്നതാണ്. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കമന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ.

Pay revision Arrear Software V.3.92
Prepared by Shijoy Thalakottur

Pay revision Arrear Software


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര ജേണലുകള്‍

>> Thursday, June 9, 2016

ഗണിതമേളയിലെ മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള സംഗതികള്‍ നെറ്റില്‍ തേടി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗണിതശാസ്ത്ര ജേണലുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. മലയാളത്തില്‍ അത്തരം ജേണലുകളുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണം പയ്യന്നൂര്‍ കോളേജില്‍ എത്തി നിന്നു.
അനന്തത.... മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ/ഒരേയൊരു ഗണിതശാസ്ത്ര മാസിക. എന്നൊരു ടാഗ് ലൈനും.........കൊള്ളാം. നോക്കൂ..
പയ്യന്നൂര്‍ കോളേജിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ ഞാന്‍ അനന്തതയോടൊപ്പം നടന്നു. വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം പാതിരാക്കാറ്റുണ്ട്............ആ കാറ്റേറ്റിട്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു, അനന്തതയുടെ അഞ്ച് ലേഖനങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഇ-ലോകത്ത് ഇപ്പോള്‍ ബാക്കിയുള്ളൂ.....കൃഷ്ണന്‍ സാറിന്റെ ഒരു ലേഖനം ഉള്‍പ്പെടെ..
ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര മാസിക, അതും മലയാളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പയ്യന്നൂര്‍ കോളേജിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിന്റെ പരിശ്രമം തികച്ചും അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണ്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രയാസം നമുക്കൂഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.....
തുടര്‍ന്നുള്ള അന്വേഷണം എത്തിച്ചേര്‍ന്നത് “ At Right Angles “ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഗണിത മാഗസിനിലാണ്.

ചുരുക്കി AtRiA എന്നു വിളിക്കുന്നു. സ്കൂള്‍ തല ഗണിതാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും പ്രയോജനകരമാകുന്ന Resource എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ മാഗസിന്‍ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ Rishi Valley School ലെ Community Mathematics Centre ( CoMaC ) ന്റെയും ബാംഗ്ളൂരിലെ Azim Premji University യുടേയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.ഇവയിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തില്‍ കണ്ട കാര്യങ്ങളില്‍ ചിലത് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു...

പ്രഥമ ലക്കം June 2012 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങി, രണ്ടാം ലക്കം Dec. 2012 ലും. മൂന്നാം ലക്കം മുതല്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ മൂന്നു ലക്കങ്ങള്‍ March, July, November മാസങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രീതി തുടര്‍ന്നു വരുന്നു.

ഓരോ ലക്കത്തിലും Primary School Teachers നെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു detachable PULL OUT കൂടി നല്കി വരുന്നു. ലേഖനങ്ങള്‍ക്ക് Reference കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും E-Mail വിലാസം നല്കിയിരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൂടാതെ ഓരോ ലക്കത്തിലും ധാരാളം Problems ഉം, Middle School നും Senior School നും വെവ്വേറെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുഴുവന്‍ ലക്കങ്ങളും ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍, ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ മാഗസിന്‍ സൗജന്യമായി തപാലില്‍ ലഭിക്കാന്‍ atrightangles@apu.edu.in എന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിലേക്ക് Postal Address ഉം മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഒരു Request അയച്ചാല്‍ മതി, തുടര്‍ന്നുള്ള ലക്കങ്ങള്‍ തപാലില്‍ ലഭിക്കും. ഈ ലേഖകന് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
Main Server ല്‍ നിന്നും download ചെയ്യാന്‍ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നെങ്കില്‍ ഓരോ ലക്കത്തിന്റേയും സ്വന്തം Drive ല്‍ നിന്നുമുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ചുവടെ നല്കാം.

പ്രഥമ ലക്കത്തില്‍ (Vol. 1, No.1 - June 2012) പൈഥഗോറസ് പ്രമാണത്തെ ചരിത്രപരമായ വീക്ഷണകോണിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് ആദ്യം. വ്യത്യസ്തമായ തെളിവുകള്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ലേഖനങ്ങളില്‍ കാണാം. പൈഥഗോറിയന്‍ ത്രയങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുന്ന രീതി മറ്റൊരു ലേഖനത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.
“ഒരു ചതുരത്തില്‍ അന്തര്‍ലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചതുര്‍ഭുജത്തിന്റെ ചുറ്റളവ്, ചതുരത്തിന്റെ വികര്‍ണത്തിന്റെ ഇരട്ടിയേക്കാള്‍ കുറവാകില്ല” എന്ന വിചിത്രമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ geometrical proof, “Proof without Words” എന്ന പേരില്‍ നല്കിയിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം ചിത്രീകരിച്ചാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് എന്നത് അത്ഭുതകരം തന്നെ.
Heron’s Formula യുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് തെളിവുകള്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ലേഖനത്തില്‍ കാണാം.
ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് Pull Out ആയി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയും പേപ്പര്‍ ഫോള്‍ഡിംഗിലൂടെയും വളരെ രസകരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏതൊരു എണ്ണല്‍ സംഖ്യയേയും നാല് പൂര്‍ണ്ണവര്‍ഗങ്ങളുടെ തുകയായി എഴുതാമെന്ന ലെഗ്രാന്‍ഷെയുടെ വിഖ്യാതമായ Four Square Theorem ത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ലേഖനത്തോടെയാണ് രണ്ടാം ലക്കം (Vol. 1, No.2 – Dec. 2012) ആരംഭിക്കുന്നത്. പേപ്പര്‍ ഫോള്‍ഡിംഗിലൂടെ ജ്യാമിതിയുടെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചര്‍ തുടര്‍ന്നു കാണാം.
ഒരു കോണിനെ മൂന്നു തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കുന്ന രീതി പേപ്പര്‍ ഫോള്‍ഡിംഗിലൂടെ, വളരെ രസകരമായി തുടര്‍ന്നു അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പൈഥഗോറിയന്‍ ത്രയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഈ ലക്കത്തിലും കാണാം.

ഗണിതത്തില്‍ Open Ended ചോദ്യങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ രൂപപ്പെടുത്താം എന്നത് വിശദമാക്കുന്ന ലളിതമായ ഒരു ലേഖനവും ഈ ലക്കത്തിലുണ്ട്.
“ദശാംശ സംഖ്യകളും ഭിന്നസംഖ്യകളും” ആണ് Pull Out ആയി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നാം ലക്കത്തില്‍ (Vol. 2, No.1 – March 2013 )ഗണിതമേളയിലെ സ്റ്റില്‍ മോഡല്‍ മത്സരത്തിനു പറ്റിയ ഒരു രൂപത്തിന്റെ (Dodecahedron) നിര്‍മ്മാണ രീതി ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം വിശദമാക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണാദ്യം. GeoGebra യിലൂടെ Problem Solving അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം തുടര്‍ന്നുള്ള പേജുകളില്‍ കാണാം.
സംഖ്യകളിലെ സ്ഥാന വിലകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലക്കത്തിലെ Pull Out.

അടുത്ത ലക്കത്തില്‍ (Vol. 2, No.2 – July 2013) ചക്രീയ ചതുര്‍ഭുജങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള “ബ്രഹ്മഗുപ്ത സിദ്ധാന്ത” ത്തിന് ഒരു തെളിവ് വിശദീകരിക്കുന്ന ലേഖനം ഉണ്ട്.
“സങ്കലനം” ആണ് Pull Out ആയി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

Vol. 2, No.3 – Nov. 2013 ലക്കത്തില്‍ കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്നത് Ambigrams എന്ന സംഗതിയാണ്. 180 ഡിഗ്രി തിരിച്ചാലും ഒരു വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ ദൃശ്യമാകുന്ന, കലയും ഗണിതവും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്ത ഫീച്ചര്‍ ഈ ലക്കത്തിലെ അത്ഭുതം തന്നെ.
ഒരു ലംബകത്തിന്റെ സമാന്തരമല്ലാത്ത വശങ്ങളുടെ മധ്യ ബിന്ദുക്കള്‍ യോജിപ്പിച്ചു കിട്ടുന്ന വരയുടെ നീളത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ലേഖനവും തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാം.
ഊഹിക്കാവുന്നതു പോലെ “വ്യവകലനം” ആണ് Pull Out.

Vol. 3, No.1 – March 2014 ലക്കത്തിലും Ambigrams ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് Sin 15 ഡിഗ്രി കാണുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയും ഒരു വരയെ ഒരു അംശബന്ധത്തില്‍ വിഭജിക്കുന്നതും തുടര്‍ന്നുള്ള ഒരു ലേഖനത്തില്‍ കാണാം.
ഫിബോനാച്ചി സീരിസിന്റെ spreadsheet ന്റെ സഹായത്താലുളള വിശകലനവും ഈ ലക്കത്തില്‍ കാണാം.
“ഗുണനം” ആണ് Pull Out.

Vol. 3, No.2 – July 2014 ലക്കത്തിലും Ambigrams കാണാം. മാജിക് സ്ക്വയറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഒരു ലേഖനം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
“മൂന്നിനേക്കാള്‍ വലിയ ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയുടെ വര്‍ഗത്തില്‍ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ 24 ന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും” എന്ന ഒരു സവിശേഷതയുടെ തെളിവ് തുടര്‍ന്നുള്ള ഒരു ലേഖനത്തില്‍ കാണാം. ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ തുക കാണുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനവും തുടര്‍ന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ Pull Out “ഹരണം” തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ!

Vol. 3, No.3 – Nov. 2014 ല്‍ ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ബീജഗണിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനമുണ്ട്. കുറേ Geometrical Problems ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ലക്കത്തില്‍ “ജ്യാമിതി” തന്നെയാണ് Pull Out ആയി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

Vol. 4, No.1 – March 2015 ല്‍ Proof without words എന്ന രീതിയില്‍ പൈഥഗോറസ് പ്രമാണം, കൊസൈന്‍ റൂള്‍ എന്നിവയുടെ Geometrical Proof കാണാം. Ambigrams ഈ ലക്കത്തിലും ഉണ്ട്. Some Problems from the Olympiads കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഈ ലക്കത്തില്‍ വായനക്കാര്‍ക്കായി രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു: 1) രണ്ടു ന്യൂനസംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അധിസംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്ന് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ? (Page 15)... 2) Circle Challenge (Page 35). (അടുത്ത ലക്കത്തില്‍ വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ട്.)
ഈ ലക്കത്തിലും “ജ്യാമിതി” തന്നെയാണ് Pull Out. ജ്യാമിതി Part II.

Vol. 4, No.2 – July 2015 ല്‍ Divisibility Tests by Powers of 2 എന്ന ലേഖനം കാണാം. തുടര്‍ന്ന് നല്കിയിരിക്കുന്ന A flower with Four Petals എന്ന പ്രശ്നം കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന ഒന്നാണ്.
കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിലെ Circle Challenge എന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം ഈ ലക്കത്തില്‍ കാണാം. സൂചക സംഖ്യകളുപയോഗിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന രീതി രസകരം തന്നെ. അതുപോലെ രണ്ടു ന്യൂനസംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അധിസംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്ന് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ? എന്നതിന്റെ വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മലയാളിയായ ജോര്‍ജ് ഗീവര്‍ഗീസ് ജോസഫിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ “The Crest of the Peacock – Non European roots of Mathematics” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ Review ഉം ഈ ലക്കത്തില്‍ ഉണ്ട്.
“Measurements” ആണ് Pull Out ആയി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

Vol. 4, No.3 – Nov. 2015 ല്‍ അഭാജ്യ സംഖ്യകള്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുന്ന മാജിക് സ്ക്വയറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീച്ചര്‍ കാണാം. തുടര്‍ന്ന് ടാന്‍ഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനം വരുന്നു. രാമാനുജന്റെ ജനനത്തീയ്യതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശസ്തമായ മാജിക് സ്ക്വയറിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മറ്റൊരിടത്ത് വായിക്കാം.
വായനക്കാര്‍ക്കുള്ള പ്രശ്നം – Octagon in a Square, Page 61 ല്‍. “Thinking Skills” എന്നതാണ് Pull Out ന്റെ വിഷയം.

Vol. 5, No.1 – March 2016 ല്‍ ഇന്‍ഫിനിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫീച്ചര്‍ നല്കിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരിടത്ത് 2016 എന്ന സംഖ്യയുടെ (ഈ കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷം 2016) വിവിധ രൂപങ്ങള്‍ കാണാം. 2016 എന്ന സംഖ്യ ഒരു ത്രികോണ സംഖ്യയാണെന്ന് നേരത്തേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ജനുവരിയില്‍ തന്നെ ക്ലാസ്സില്‍ അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു...........
കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിലെ വായനക്കാര്‍ക്കുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം തുടര്‍ന്ന് കാണാം. Pull Out ന്റെ വിഷയം “Word Problems” എന്നതാണ്.

ഗണിതമേളയായിരുന്നു ഈ തെരെയലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും ദൈനംദിന ക്ലാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അങ്ങിങ്ങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒട്ടേറെ വിഭവങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് ഈ മാഗസിനിലൂടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗണിത ലിറ്ററേച്ചര്‍ വായിക്കാനുള്ള ക്ഷമ കൂടുതലായി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ലക്കവും വായിക്കാന്‍ (പഠിക്കാന്‍ ) നാല് മാസം സമയം ഉണ്ടെന്നത് അനുകൂലമാണല്ലോ. സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര മാഗസിന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ പ്രയാസങ്ങള്‍ ശരിക്കറിയാവുന്നവര്‍ക്ക് ഈ മാഗസിന്‍ ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കും.

പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളും പുതിയ സമീപനവും എന്ന ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ TB യ്ക്കും TT ക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് പുതിയ വായനാനുഭവങ്ങള്‍ ക്ലാസ് മുറികളില്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ ഇത്തരം മാഗസിനുകള്‍ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുവെങ്കില്‍ ശ്രീ. ശൈലേഷ് ഷിരാലി ചീഫ് എഡിറ്ററായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മാഗസിന്‍ ടീമിന്റെ ശ്രമങ്ങള്‍ ഫലവത്തായി; തീര്‍ച്ച..


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ഹലോ..മൈക്ക് ടെസ്റ്റിങ്..!!

>> Saturday, June 4, 2016


എട്ടാം ക്ലാസിലെ ഐടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ "ഹലോ മൈക് ടെസ്റ്റിങ്..!!" എന്ന പാഠത്തിലൂടെ കുട്ടി മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിലെ 'പുതുവര്‍ഷം'എന്ന കവിത സ്വയം ചെല്ലി റിക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത്, പശ്ചാത്തലസംഗീതമൊക്കെച്ചേര്‍ത്ത് മൊഞ്ചാക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനിടയില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തും ഇടുക്കിയിലെ തൊടുപുഴയിലുമൊക്കെ ഇതൊരു തരംഗമായി വന്നു. തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ വി എച് എസ് എസ്സിലെ എന്‍ സുനില്‍കുമാര്‍ സാര്‍ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ കവിതകളും റിക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത് കേള്‍പ്പിച്ച് സഹപഠിതാക്കളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍, തൊടുപുഴ ടീമിന്റെ കവിതകള്‍ ആലപിച്ചത് കൈരളി ടിവി മാമ്പഴം ഫെയിം ലക്ഷ്മിദാസാണ്. രണ്ടുകൂട്ടരും അവയെല്ലാം മാത്‌സ് ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കുട്ടികളെ കേള്‍പ്പിച്ചോളൂ മലയാളം അധ്യാപകരെല്ലാം. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്കുവക്കാന്‍ മറക്കല്ലേ...!കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കവിത റിക്കോര്‍ഡ് ചെയ്തത് പങ്കുവയ്ക്കാനും അവസരമുണ്ട്.
സുനില്‍കുമാര്‍ സാര്‍ ആലപിച്ച കവിതകള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.
ലക്ഷ്മിദാസ് ആലപിച്ച കവിതകള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

9, 10 ക്ലാസുകളിലെ മാതൃകാ ടീച്ചിങ് മാനുവലും
കണ്ണന്‍ സാറിന്റെ പ്രൊജക്ടും

>> Thursday, June 2, 2016

പാലക്കാട്ടെ പരുത്തിപ്പുള്ളിയിലെ കണ്ണന്‍ സാര്‍ പഴയപോലെ വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍! ഒമ്പതിലേയും പത്തിലേയും ഗണിത പുസ്തകങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചുമാറുമ്പോള്‍, മാത്‌സ് ബ്ലോഗിന് എങ്ങനെ ഗണിതത്തെ അവഗണിക്കാനാകും?ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസുകളിലെ പുതിയ ഗണിത സമീപനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കുടികൊള്ളുന്നത്, ക്ഷേത്രഗണിത ബീജഗണിത സമന്വയമാണത്രെ! ഈ പഠന പ്രോജക്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമാന്തരശ്രേണിക്കും വൃത്തങ്ങള്‍ക്കും തൊടുവരകള്‍ക്കുമൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടതുതന്നെ. "നിഗമനങ്ങളിലെ അപകടം" എന്ന ട്രിവിയ (സൈഡ് ബോക്സ്) ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ പഠന പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധമായി മാത്രമല്ല, ഈ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴുമുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങള്‍ ചുവടെ ചോദിക്കുക. കൃഷ്ണന്‍ സാറിനേയും ജോണ്‍ സാറിനേയുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Maths Project : Prepared by Kannan Sir, ParuthippullyDownload
A Continous Activity on the above Maths Project
Prepared by Pramod Moorthy Sir, Palakkad
Download
STD X Unit Plan & Model Teaching Note and Unit PlanDownload
STD IX Unit Plan & Model Teaching Note and Unit PlanDownload


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2015 | Disclaimer