സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും മധ്യവേനലവധിക്കാലത്ത് ക്ലാസുകള്‍ നടത്തുന്നതിന് നിരോധനം..ക്യാമ്പുകള്‍ക്കും കര്‍ശന നിയന്ത്രണം
Vacation Training-Registration(TMS) CIRCULAR | CENTERS | ONLINE LINK
നവ സംരംഭകരാകാനുള്ള പരിശീലനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ തലത്തില്‍ ഒമ്പതാംക്ലാസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് അവസരം.

CIRCULAR | REGISTRATION LINK

FaceCropper 1.0 New (Updated)

>> Thursday, January 4, 2018


New features added jpg quality adjustments for file size control. Click Here to Download
(Ubuntu Version Only)

5 comments:

ravi January 9, 2018 at 3:14 PM  

not able to download

KK BIJU January 11, 2018 at 10:35 PM  

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളെ കൂടി പരിഗണിക്കണേ

Suman January 14, 2018 at 9:33 PM  

message "this page does not exist" appears...
can't download...

Educational Information February 9, 2018 at 3:25 PM  

Good Information ..    Nice

Nidhin Jose February 12, 2018 at 1:22 PM  

https://launchpadlibrarian.net/352539623/face-cropper1.0_all.deb

old link broken please use this link.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer